12. Stilleben i rött
Olja på duk
BxH  32x42 cm

© Konstnär Rigmor Söderberg