137. Kanarisk duva
Akvarell
BxH  12x15 cm

Privat ägo

© Konstnär Rigmor Söderberg