Vinter över Henriksdalsberget  
 

149. Vinter
Olja på duk
BxH  70x80 cm


© Konstnär Rigmor Söderberg