Höst över Henriksdalsberget  
 

148. Höst
Olja på duk
BxH  70x80 cm

Pris: 4.000 kronor

© Konstnär Rigmor Söderberg