Söndring  
 

39.
Söndring
Olja på duk
BxH  50x58 cm
Pris: 4.000 kronor

© Konstnär Rigmor Söderberg