119. Hackspett
Olja på duk
BxH  20x20 cm
Privat ägo

© Konstnär Rigmor Söderberg